Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne zabudów samochodów dostawczych ukierunkowane na modułowość oraz redukcję masy

Projekt realizowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,
Działanie 1.3 "Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe",
Poddziałanie 1.3.1 "Projekty rozwojowe" POIG w 2012 r

Projekt POIG.01.03.01-12-081/12-00
Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne zabudów samochodów dostawczych ukierunkowane
na modułowość oraz redukcję masy


Jednostki realizujące projekt:

Beneficjent:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych

Konsorcjant Biznesowy:
Auto-Galeria Sp. z o.o.

Do góry