Pomagamy

Realizujemy filozofię odpowiedzialności, wspieramy innowacyjne postawy i działalność organizacji pozarządowych. Okazujemy realne wsparcie, wspomogliśmy m.in Fundację na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny. Organizacja zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom polskiego pochodzenia mieszkającym na Białorusi. Fundacja organizuje m.in. akcję Podarujmy Dzieciom Święta oraz Integracyjne kolonie polonijne dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi.

Nie ma rozwoju firmy bez wsparcia społecznych inicjatyw. Nasza filozofia polega na łączeniu postawy działalności biznesowej ze społeczną odpowiedzialnością.

 

 

Do góry